P. oyedaeae

Phomatospora oyedaeae Chardón, Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat. 5(40): 361 ('261'), 1939 (nom. inval.). VENEZUELA, Edo. Miranda, San Antonio de los Altos,  on Oyedaea verbesinoides DC., 03 April 1938, Chardón. CUP, VIA 2526, paratype.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account